instal·lacions elèctriques

Des de SEIDA es pot fer:

  • El·laboració d’avantprojectes elèctrics i seguiment d’obra.
  • Suport en el decurs de la instal·lació elèctrica.
  • Projectes d’innovació tecnològica (energies renovables, naus combustibles, …)
  • En la fase final: tramitació davant l’Administració.
  • Coneixement de productes del sector.
  • Aplicació d’elements elèctrics de seguretat en màquines (EN-ISO-13849-1 i EN-IEC-62061)