quadres elèctrics

SEIDA ofereix:

  • manteniment elèctric preventiu
  • manteniment elèctric correctiu
  • termografies
  • estudis de pla de manteniment elèctric industrial
  • manteniment ponts grues
  • estudis d’estalvi energètic
  • servei averies 24h per les empreses que ho vulguin.