instal·lacions elèctriques

En quant a instal·lacions elèctriques, SEIDA realitza:

  • La instal·lació elèctrica integral de naus industrials de nova construcció.
  • L’alimentació de maquinària i posta en marxa de qualsevol procés productiu.
  • Instal·lacions elèctriques de manteniment i reparació.
  • Enllumenat públic.
  • Sistemes de parallamps.
  • Generadors i convertidors.
  • Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI).
  • Xarxes Informàtiques.